ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπουδές στη γλυπτική και στις νέες τεχνολογίες με εξειδίκευση στο Video Art και στις πολυμεσικές εγκαταστάσεις στην Γαλλία. (Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts, Paris). Ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα MA» του ΕΑΠ. Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) σχεδιασμό φωτισμού στον δομημένο χώρο.

Διδασκαλία στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑ.Δ.Α. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).

Έχει εργαστεί ως επιμορφωτής στις θεραπευτικές κοινότητες εφήβων “ΕΞΑΝΤΑΣ” και ενηλίκων “ΔΙΑΒΑΣΗ” του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.). Εργάζεται ως καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 2005. Έχει συμμετάσχει, διακριθεί και βραβευθεί σε πολλά φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό.